NEWTON

Move with intention
טיפוח מצוינות במותג, זרז צמיחה: DR. חטיבת השיווק של NEWton - שבה חזון אסטרטגי מזין הצלחה
מה אנחנו עושים
מחלקת השיווק של DR. NEWton מספקת מגוון רחב של שירותים כולל ייצוב מותג, אסטרטגיה, פרסום ברשתות החברתיות
.ואסטרטגיה דיגיטלית, פיתוח אתרים, שיווק תוכן וייצור אירועים
.אנו מספקים לשוק מותגים בעלי עיצוב מעולה, איכות גבוהה ומוניטין חזק
אנחנו מייסדים קשרים אמינים ויעילים עם השותפים הבינלאומיים שלנו ומברכים
.אותם לשוק הישראלי המתרחב קבוע
.אנו מספקים לשוק מותגים בעלי עיצוב מעולה, איכות גבוהה ומוניטין חזק אנחנו מייסדים קשרים אמינים ויעילים עם השותפים
.הבינלאומיים שלנו ומברכים אותם לשוק הישראלי המתרחב קבוע
מחלקת השיווק של DR. NEWton מספקת מגוון רחב של שירותים כולל ייצוב מותג, אסטרטגיה, פרסום ברשתות החברתיות ואסטרטגיה דיגיטלית, פיתוח
.אתרים, שיווק תוכן וייצור אירועים
.אנו מספקים לשוק מותגים בעלי עיצוב מעולה, איכות גבוהה ומוניטין חזק
אנחנו מייסדים קשרים אמינים ויעילים עם השותפים הבינלאומיים שלנו
.ומברכים אותם לשוק הישראלי המתרחב קבוע
השוק הישראלי הצומח מפתח הזדמנויות יוצאות דופן. אנחנו מפתחים מומחיות ייחודית שפותחת דרך חופשית
.לשאיפות של לקוחותינו
כל תוכנית שיווק מוצלחת מושתתת על אסטרטגיה שיווקית מוצקה. אנחנו תומכים בלקוחות בפיתוח אסטרטגיות
.שיווק ומותג יומיומי

אנחנו מסייעים לאנשים ולמותגים למתקדם בהודעת המותג שלהם ובזהות המותג הוויזואלית שלהם ומוודאים שכל
.נגיעה ללקוח נעשית באופן עקבי
מומחיות
אסטרטגיה
כל מה שנדרש לביצוע אסטרטגית שיווק, אנחנו מוכנים. עיצוב ופיתוח אתרים, שיווק דיגיטלי, אסטרטגיית מותג, שירותי קידום אתרים במנועי חיפוש (SEO) ועוד. אנחנו יכולים לעבוד באופן מלא או לקחת
.על עצמנו משימה אחת לפעם
שיווק
השוק הישראלי הצומח מפתח הזדמנויות יוצאות דופן. אנחנו מפתחים מומחיות ייחודית שפותחת דרך חופשית לשאיפות של
.לקוחותינו
כל תוכנית שיווק מוצלחת מושתתת על אסטרטגיה שיווקית מוצקה
.אנחנו תומכים בלקוחות בפיתוח אסטרטגיות שיווק ומותג יומיומי

אנחנו מסייעים לאנשים ולמותגים למתקדם בהודעת המותג שלהם ובזהות המותג הוויזואלית שלהם ומוודאים שכל נגיעה ללקוח נעשית
.באופן עקבי
כל מה שנדרש לביצוע אסטרטגית שיווק, אנחנו מוכנים. עיצוב ופיתוח אתרים, שיווק דיגיטלי, אסטרטגיית מותג, שירותי קידום אתרים במנועי חיפוש (SEO) ועוד. אנחנו יכולים לעבוד באופן
.מלא או לקחת על עצמנו משימה אחת לפעם
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
הגישה שלנו
עבודה בשוק הישראלי הצומח מחייבת חוכמה ואומץ. אנחנו נותנים את מיטבנו לשלב את שניים ולשלבם עם המומחיות העמוקה של צוותנו המעולה, הניסיון העדכני והכישרון האמיתי
אנחנו מעריכים את ההצלחה שלנו לפי ההישגים של לקוחותינו. ובדרך זו אנחנו מפעימים תוצאות נהדרות א.נו
בונים קשרים חזקים ויעילים .עם שותפים גלובליים,
.ומקבלים אותם בברכה לשוק הדינמי של ישראל
עבודה בשוק הישראלי הצומח מחייבת חוכמה ואומץ. אנחנו נותנים את מיטבנו לשלב את שניים ולשלבם עם המומחיות העמוקה של צוותנו המעולה, הניסיון העדכני והכישרון האמיתי
אנחנו מעריכים את ההצלחה שלנו לפי ההישגים של לקוחותינו. ובדרך
.זו אנחנו מפעימים תוצאות נהדרות א.נו בונים קשרים חזקים ויעילים
.עם שותפים גלובליים, ומקבלים אותם בברכה לשוק הדינמי של ישראל
.שנות הניסיון מביאות אלינו ידע בלעדי על שוקים בינלאומיים ומקומיים

אנחנו עוקבים אחרי מגמות עולמיות ומקומיות כדי לוודא שיש לנו את ההצעה הטובה ביותר עבור השוק הישראלי שכל
.עודה גדל ומשתנה
צוותינו עובדים באינטגריטיות יוצאת דופן. אנחנו מבינים זה את זה, אוהבים את מה שאנחנו עושים, ושמחים לראות כיצד העקרונות הללו מתפתחים לקשרי עסקים
.גדולים וקיימים

אנחנו גאים לקרוא למותגים בינלאומיים נהדרים ולחברות ישראליות בטוחות
.בינוים שלנו
ידע
אינטגריטיות
השותפים שלנו כוללים חברות בינלאומיות גדולות, יצרנים בגודל בינוני, עסקים מקומיים קטנים וסטארטאפים
.יצירתיים ממגוון תעשיות

כולם מגישים רעיונות יפים ומוצרים נהדרים, ואנחנו שמחים להיות האנשים
.שעוזרים להם לצמוח
רב-תכליתיות
01/03
02/03
03/03
שנות הניסיון מביאות אלינו ידע בלעדי על שוקים בינלאומיים
.ומקומיים

אנחנו עוקבים אחרי מגמות עולמיות ומקומיות כדי לוודא שיש לנו את ההצעה הטובה ביותר עבור השוק הישראלי שכל עודה גדל
.ומשתנה
צוותינו עובדים באינטגריטיות יוצאת דופן. אנחנו מבינים זה את זה, אוהבים את מה שאנחנו עושים, ושמחים לראות כיצד העקרונות
.הללו מתפתחים לקשרי עסקים גדולים וקיימים

אנחנו גאים לקרוא למותגים בינלאומיים נהדרים ולחברות
.ישראליות בטוחות בינוים שלנו
השותפים שלנו כוללים חברות בינלאומיות גדולות, יצרנים בגודל בינוני, עסקים מקומיים קטנים וסטארטאפים יצירתיים ממגוון
.תעשיות

כולם מגישים רעיונות יפים ומוצרים נהדרים, ואנחנו שמחים להיות
.האנשים שעוזרים להם לצמוח
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
האם את/ה מחפש/ת ספק סיטונאי אמין למותגי אופנה? ברוכים הבאים ל-NEWton! אנחנו
.מתמחים באספקת סיטונאית של מוצרים בלעדיים ממותגי אופנה מובילים

ב-NEWton, תמצא/י מגוון רחב של מוצרים, כולל בגדים, נעליים ואביזרים, במחירי סיטונאות תחרותיים. אנחנו
.שותפים ישירות עם יצרנים, מה שמאפשר לנו להציע לך מחירים תחרותיים ואיכות מוצר מובטחת
זוזים עם האופנה
האם את/ה מחפש/ת ספק סיטונאי אמין למותגי אופנה? ברוכים הבאים ל NEWton! אנחנו מתמחים באספקת סיטונאית של מוצרים בלעדיים ממותגי
.אופנה מובילים

ב-NEWton, תמצא/י מגוון רחב של מוצרים, כולל בגדים, נעליים ואביזרים, במחירי סיטונאות תחרותיים. אנחנו שותפים ישירות עם יצרנים, מה שמאפשר לנו
.להציע לך מחירים תחרותיים ואיכות מוצר מובטחת
גלה מבחר מגוון של ביגוד, הנעלה ואביזרים במחירים סיטונאיים ללא תחרות. שותפויות ישירות עם יצרנים מבטיחות תמחור תחרותי ואיכות
.מוצר בלתי מעורערת
המוצרים NEWton
הטובים ביותר של
גלה מבחר מגוון של ביגוד, הנעלה ואביזרים במחירים סיטונאיים ללא תחרות. שותפויות
.ישירות עם יצרנים מבטיחות תמחור תחרותי ואיכות מוצר בלתי מעורערת
צור קשר עמנו
!אנחנו מוכנים לעזור לך
© DR. NEWton Marketing and Import Agency 2019-2023
Move with intention
7 Shfeya st. Ashdod, Israel
+972 3 376 1308