NEWTON

אנו מגשימים את השוק שלנו עם מותגים המגלמים עיצוב נהדר, איכות גבוהה ומוניטין חזק
Move with intention
מה אנחנו עושים
אנו משפרים ומפתחים את התמחותנו במגוון רחב של תעשיות
.ומסייעים בצמיחת השוק
בעבודה קרובה עם מחלקת השיווק של DR. NEWton, אנו
.מספקים מגוון מעולה של פתרונות ללקוחותינו
מאז 2009, מאז הוקמה סוכנות DR. NEWton, אנו ממוקדים בייבוא מותגים
.איכותיים, מקוריים ופשוט הטובים ביותר לשוק הישראלי ובספק
אנו מייסדים יחסי אמון ויעילים עם השותפים הבינלאומיים שלנו ומברכים אותם ומזמינים אותם לשוק הישראלי
.המתרחב באופן קבוע
מאז 2009, מאז הוקמה סוכנות DR. NEWton, אנו ממוקדים בייבוא מותגים איכותיים, מקוריים ופשוט הטובים ביותר לשוק הישראלי ובספק. אנו מייסדים יחסי אמון ויעילים עם השותפים הבינלאומיים שלנו ומברכים
.אותם ומזמינים אותם לשוק הישראלי המתרחב באופן קבוע
אנו משפרים ומפתחים את התמחותנו במגוון רחב של תעשיות ומסייעים
.בצמיחת השוק
בעבודה קרובה עם מחלקת השיווק של DR. NEWton, אנו מספקים מגוון
.מעולה של פתרונות ללקוחותינו
DR.NEWton הינה היבואנית המובילה של מגוון רחב
.של מותגים בינלאומיים לשוק הישראלי

ניידת את המותגים הטובים והמתוחכמים ביותר בישראל, אנחנו משמעותיים בפיתוח יחסים חזקים בין מדינתנו לבין
.שותפים בינלאומיים
המטרה העיקרית שלנו היא לבנות יחסי עסקים ארוכי טווח עם השותפים שלנו. ביחד עם מחלקת השיווק של DR. NEWton, אנו יוצרים אצטדיית
.שיווק ייחודית עבור כל מותג שאנו מייצגים כדי ליצור ערך לכל הצדדים

אנו מבסיסים את עבודתנו על אמון, הוגנות ויושרה, ואנו שמחים לחלוק ערכים אלה
.עם השותפים שלנו בישראל ובעולם
יבוא
יחסים
מחקר השוק מוביל אותנו למגוון ללא גבול של מותגים
.בינלאומיים מצוינים

אנחנו מבצעים בחירה קפדנית של המותגים המתוחכמים
.ביותר עם איכות גבוהה מוכחת, עיצוב מעולה ומוניטין חזק
מחקר
01/03
02/03
03/03
המטרה העיקרית שלנו היא לבנות יחסי עסקים ארוכי טווח עם השותפים שלנו. ביחד עם מחלקת השיווק של DR. NEWton, אנו יוצרים אצטדיית שיווק ייחודית עבור כל מותג שאנו מייצגים
.כדי ליצור ערך לכל הצדדים

אנו מבסיסים את עבודתנו על אמון, הוגנות ויושרה, ואנו
.שמחים לחלוק ערכים אלה עם השותפים שלנו בישראל ובעולם
.מחקר השוק מוביל אותנו למגוון ללא גבול של מותגים בינלאומיים מצוינים

אנחנו מבצעים בחירה קפדנית של המותגים המתוחכמים ביותר עם איכות
.גבוהה מוכחת, עיצוב מעולה ומוניטין חזק
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
גישתנו
אנו מייסדים יחסי אמון ויעילים עם השותפים הבינלאומיים שלנו
.ומברכים אותם ומזמינים אותם לשוק הישראלי המתרחב באופן קבוע
כתוצאה מכך, אנו משפרים את השוק שלנו בעזרת מותגים
.המגובים בעיצוב מעולה, איכות גבוהה ומוניטין חזק
אנו מייסדים יחסי אמון ויעילים עם השותפים הבינלאומיים שלנו ומברכים
.אותם ומזמינים אותם לשוק הישראלי המתרחב באופן קבוע
כתוצאה מכך, אנו משפרים את השוק שלנו בעזרת מותגים המגובים בעיצוב
.מעולה, איכות גבוהה ומוניטין חזק
שנות ניסיון מביאות אלינו ידע בלעדי בתחומי השווקים
.הבינלאומיים והמקומיים

אנו עוקבים אחרי מגמות עולמיות ומקומיות כדי לוודא כי יש לנו את ההצעה הטובה ביותר עבור השוק הישראלי המתרחב
.והמשתנה באופן קבוע
הצוותים שלנו עובדים בתוך ישרות יוצאת דופן אנחנו בונים על אמון זה בזה, אוהבים את מה שאנחנו עושים ושמחים לראות כיצד
.העקרונות האלה מתרחבים ליחסי עסקיים נהדרים וארוכי טווח

אנחנו גאים לקרוא למותגים בינלאומיים מצוינים וחברות ישראליות שותפים
.אמינים שלנו
הידע
יְשֶׁרוּת
שותפינו כוללים חברות בינלאומיות גדולות, יצרנים בגודל בינוני, עסקים מקומיים קטנים וסטארטאפים יצירתיים
.ממגוון רחב של תעשיות

כולם מציעים רעיונות נפלאים ומוצרים גדולים, ואנחנו
.שמחים להיות אלה שמביאים אותם לישראל
גמישות
01/03
02/03
03/03
הצוותים שלנו עובדים בתוך ישרות יוצאת דופן
אנחנו בונים על אמון זה בזה, אוהבים את מה שאנחנו עושים ושמחים לראות כיצד העקרונות האלה מתרחבים ליחסי עסקיים
.נהדרים וארוכי טווח

אנחנו גאים לקרוא למותגים בינלאומיים מצוינים וחברות ישראליות
.שותפים אמינים שלנו
שנות ניסיון מביאות אלינו ידע בלעדי בתחומי השווקים הבינלאומיים
.והמקומיים

אנו עוקבים אחרי מגמות עולמיות ומקומיות כדי לוודא כי יש לנו את ההצעה
.הטובה ביותר עבור השוק הישראלי המתרחב והמשתנה באופן קבוע
שותפינו כוללים חברות בינלאומיות גדולות, יצרנים בגודל בינוני, עסקים
.מקומיים קטנים וסטארטאפים יצירתיים ממגוון רחב של תעשיות

כולם מציעים רעיונות נפלאים ומוצרים גדולים, ואנחנו שמחים להיות אלה
.שמביאים אותם לישראל
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
מצוינות
חדשנות
אֲמִינוּת
יְצִירָתִיוּת
מהימנות
האם אתה מחפש ספק סיטונאי אמין למותגי אופנה? ברוכים הבאים ל-NEWton! אנחנו מתמחים בספקות סיטונאיות של מוצרי אופנה בלעדיים
.ממותגי אופנה מובילים
התנועעות עם אופנה
ב-NEWton תמצא מגוון רחב של מוצרים, כולל ביגוד, נעליים ואביזרים, במחירים סיטונאיים משתלמים. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה ישיר עם היצרנים,מה שמאפשר לנו להציע לך מחירים סיטונאיים תחרותיים ואיכות
.מוצר מובטחת
האם אתה מחפש ספק סיטונאי אמין למותגי אופנה? ברוכים הבאים ל-NEWton! אנחנו מתמחים בספקות סיטונאיות של מוצרי אופנה בלעדיים
.ממותגי אופנה מובילים
ב-NEWton תמצא מגוון רחב של מוצרים, כולל ביגוד, נעליים ואביזרים, במחירים סיטונאיים משתלמים. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה ישיר עם היצרנים,
.מה שמאפשר לנו להציע לך מחירים סיטונאיים תחרותיים ואיכות מוצר מובטחת
גלה מבחר מגוון של ביגוד, הנעלה ואביזרים במחירים סיטונאיים ללא תחרות. שותפויות ישירות עם יצרנים מבטיחות תמחור תחרותי ואיכות מוצר
.בלתי מעורערת
המוצרים NEWton
הטובים ביותר של
גלה מבחר מגוון של ביגוד, הנעלה ואביזרים במחירים סיטונאיים ללא תחרות. שותפויות
.ישירות עם יצרנים מבטיחות תמחור תחרותי ואיכות מוצר בלתי מעורערת
צור קשר עמנו
!אנחנו מוכנים לעזור לך
© DR. NEWton Marketing and Import Agency 2019-2023
Move with intention
7 Shfeya st. Ashdod, Israel
+972 3 376 1308