תזוז בתכנון
Move with intention
מחלקת השיווק של DR. NEWton מספקת מגוון רחב של שירותים כולל ייצוב מותג, אסטרטגיה, פרסום ברשתות החברתיות ואסטרטגיה דיגיטלית,
.פיתוח אתרים, שיווק תוכן וייצור אירועים

אנחנו עובדים ללקוחותינו בישראל ומסייעים למחלקת היבוא של DR. NEWton על ידי פיתוח אסטרטגיות שיווק למותגים חדשים
.שאנחנו מביאים לשוק הישראלי
עבודה בשוק הישראלי הצומח מחייבת חוכמה ואומץ. אנחנו נותנים את מיטבנו לשלב את שניים ולשלבם עם המומחיות העמוקה של צוותנו המעולה, הניסיון
.העדכני והכישרון האמיתי

אנחנו מעריכים את ההצלחה שלנו לפי ההישגים של
לקוחותינו. ובדרך זו אנחנו מפעימים תוצאות
.נהדרות
עבודה בשוק הישראלי הצומח דורשת חכמה ואומץ. אנחנו עושים את המיטב כדי לשלב שני אלה יחד ולשלבם עם המומחיות העמוקה של
.צוותנו, הניסיון העדכני והכשר הטהור
אנחנו משקיעים את ההצלחה שלנו בהישגי הלקוחות. וזה אופן בו אנחנו
.מביאים תוצאות מדהימות

NEWton

We measure our success with our clients’ achievements.
And that is how we drive incredible results.
DR. NEWton Marketing division provides a wide variety of services including branding, strategy, social media advertising and digital strategy, web development, content marketing, and event production.

We work for our clients in Israel and support the DR. NEWton Import division by developing marketing strategies for new brands we welcome into the Israeli market.
Working in the emerging Israeli market requires wisdom and courage. We do our best to master both and combine them with our exceptional team’s deep expertise, up-to-date experience and pure talent.

We measure our success with our clients’ achievements. And that is how we drive incredible results.
עבודה בשוק הישראלי הצומח דורשת חכמה ואומץ. אנחנו עושים את המיטב כדי לשלב שני אלה יחד ולשלבם עם המומחיות העמוקה
.של צוותנו, הניסיון העדכני והכשר הטהור

מחלקת השיווק של DR. NEWton מספקת מגוון רחב של שירותים כולל ייצוב מותג, אסטרטגיה, פרסום ברשתות החברתיות ואסטרטגיה דיגיטלית,
.פיתוח אתרים, שיווק תוכן וייצור אירועים

אנחנו עובדים ללקוחותינו בישראל ומסייעים למחלקת היבוא של DR. NEWton על ידי פיתוח אסטרטגיות שיווק למותגים חדשים
.שאנחנו מביאים לשוק הישראלי
What We Do
מה אנחנו עושים
We fulfill our market with brands embodying a great design, high quality, and strong reputation.
אנחנו ממלאים את השוק שלנו במותגים שמושכים עין עם עיצוב מעולה,
.איכות גבוהה וסמכות חזקה
השוק הישראלי הצומח מפתח הזדמנויות יוצאות דופן. אנחנו מפתחים מומחיות ייחודית שפותחת דרך חופשית
.לשאיפות של לקוחותינו
The emerging Israeli market opens exceptional opportunities. We develop unique expertise that opens a free way for our clients’ ambitions.
כל תוכנית שיווק מוצלחת מושתתת על אסטרטגיה שיווקית מוצקה. אנחנו תומכים בלקוחות בפיתוח
.אסטרטגיות שיווק ומותג יומיומי

אנחנו מסייעים לאנשים ולמותגים למתקדם בהודעת המותג שלהם ובזהות המותג הוויזואלית שלהם ומוודאים
.שכל נגיעה ללקוח נעשית באופן עקבי
Every successful marketing program is founded on a solid marketing strategy. We support clients with marketing and brand strategy development every day.

We help people and brands refine their brand messaging as well as their visual brand identities and then make sure those are consistently employed across every customer touchpoint.
מומחיות
EXPERTISE
כל מה שנדרש לביצוע אסטרטגית שיווק, אנחנו מוכנים. עיצוב ופיתוח אתרים, שיווק דיגיטלי, אסטרטגיית מותג, שירותי קידום אתרים במנועי חיפוש (SEO) ועוד. אנחנו יכולים לעבוד באופן מלא או לקחת על עצמנו
.משימה אחת לפעם
Whatever is needed to execute a marketing strategy, we’re ready. Web design and development, digital marketing, brand strategy, SEO services, and more. We can work on a turnkey basis or just take one task at a time.
אסטרטגיה
STRATEGY
שיווק
Marketing
אנחנו ממלאים את השוק שלנו במותגים שמושכים עין עם עיצוב מעולה,
.איכות גבוהה וסמכות חזקה
כל תוכנית שיווק מוצלחת מושתתת על אסטרטגיה שיווקית מוצקה. אנחנו תומכים בלקוחות בפיתוח אסטרטגיות שיווק ומותג
.יומיומי

אנחנו מסייעים לאנשים ולמותגים למתקדם בהודעת המותג שלהם ובזהות המותג הוויזואלית שלהם ומוודאים שכל נגיעה
.ללקוח נעשית באופן עקבי
אסטרטגיה
כל מה שנדרש לביצוע אסטרטגית שיווק, אנחנו מוכנים. עיצוב ופיתוח אתרים, שיווק דיגיטלי, אסטרטגיית מותג, שירותי קידום אתרים במנועי חיפוש (SEO) ועוד. אנחנו יכולים לעבוד באופן מלא או לקחת על
.עצמנו משימה אחת לפעם
שיווק
השוק הישראלי הצומח מפתח הזדמנויות יוצאות דופן. אנחנו מפתחים מומחיות ייחודית שפותחת דרך חופשית לשאיפות של
.לקוחותינו
מומחיות
כל מה שנדרש לביצוע אסטרטגית שיווק, אנחנו מוכנים. עיצוב ופיתוח אתרים, שיווק דיגיטלי, אסטרטגיית מותג, שירותי קידום אתרים במנועי חיפוש (SEO) ועוד. אנחנו יכולים לעבוד באופן מלא או לקחת על עצמנו
.משימה אחת לפעם
שיווק
הגישה שלנו
our approach
צוותינו עובדים באינטגריטיות יוצאת דופן. אנחנו מבינים זה את זה, אוהבים את מה שאנחנו עושים, ושמחים לראות כיצד העקרונות
.הללו מתפתחים לקשרי עסקים גדולים וקיימים

אנחנו גאים לקרוא למותגים בינלאומיים נהדרים
.ולחברות ישראליות בטוחות בינוים שלנו
שנות הניסיון מביאות אלינו ידע בלעדי על
.שוקים בינלאומיים ומקומיים

אנחנו עוקבים אחרי מגמות עולמיות ומקומיות כדי לוודא שיש לנו את ההצעה הטובה ביותר
.עבור השוק הישראלי שכל עודה גדל ומשתנה
שנות הניסיון מביאות אלינו ידע בלעדי על שוקים
.בינלאומיים ומקומיים

אנחנו עוקבים אחרי מגמות עולמיות ומקומיות כדי לוודא שיש לנו את ההצעה הטובה ביותר עבור השוק הישראלי
.שכל עודה גדל ומשתנה
Years of experience bring us an exclusive knowledge of international and local markets.

We follow worldwide and local trends to make sure we have the best offer for the constantly growing and changing Israeli market.
ידע
Knowledge
אנחנו מייסדים קשרים אמינים ויעילים עם השותפים הבינלאומיים
.שלנו ומברכים אותם לשוק הישראלי המתרחב באופן קבוע
We establish trustful and efficient relations with our international partners and welcome them into the constantly growing Israeli market.
צוותינו עובדים באינטגריטיות יוצאת דופן. אנחנו מבינים זה את זה, אוהבים את מה שאנחנו עושים, ושמחים לראות כיצד העקרונות הללו מתפתחים
.לקשרי עסקים גדולים וקיימים

אנחנו גאים לקרוא למותגים בינלאומיים נהדרים ולחברות
.ישראליות בטוחות בינוים שלנו
Our teams work with exceptional integrity. We trust each other, love what we do, and are happy to see how those principles grow into great and long-lasting business relations.

We are proud to call great international brands and Israeli companies our trusted partners.
השותפים שלנו כוללים חברות בינלאומיות גדולות, יצרנים בגודל בינוני, עסקים מקומיים
.קטנים וסטארטאפים יצירתיים ממגוון תעשיות

כולם מגישים רעיונות יפים ומוצרים נהדרים, ואנחנו שמחים להיות האנשים שעוזרים להם
.לצמוח
Our partners include large international companies, medium-sized manufacturers, small local businesses, and creative start-ups from a wide range of industries.

All of them have beautiful ideas and great products to offer, and we are happy to be the ones who help them grow.
אינטגריטיות
Integrity
רב-תכליתיות
Versatility
אנחנו מייסדים קשרים אמינים ויעילים עם השותפים הבינלאומיים שלנו ומברכים אותם לשוק הישראלי המתרחב
.באופן קבוע
השותפים שלנו כוללים חברות בינלאומיות גדולות, יצרנים בגודל בינוני, עסקים מקומיים קטנים וסטארטאפים יצירתיים
.ממגוון תעשיות

כולם מגישים רעיונות יפים ומוצרים נהדרים, ואנחנו שמחים להיות האנשים שעוזרים
.להם לצמוח
רב-תכליתיות
השותפים שלנו כוללים חברות בינלאומיות גדולות, יצרנים בגודל בינוני, עסקים מקומיים קטנים. וסטארטאפים יצירתיים
.ממגוון תעשיות

כולם מגישים רעיונות יפים ומוצרים נהדרים, ואנחנו שמחים להיות האנשים שעוזרים
.להם לצמוח
רב-תכליתיות
צוותינו עובדים באינטגריטיות יוצאת דופן. אנחנו מבינים זה את זה, אוהבים את מה שאנחנו עושים, ושמחים לראות כיצד העקרונות הללו מתפתחים לקשרי עסקים
.גדולים וקיימים

אנחנו גאים לקרוא למותגים בינלאומיים נהדרים ולחברות ישראליות בטוחות בינוים
.שלנו
שנות הניסיון מביאות אלינו ידע בלעדי על שוקים
.בינלאומיים ומקומיים

אנחנו עוקבים אחרי מגמות עולמיות ומקומיות כדי לוודא שיש לנו את ההצעה הטובה ביותר עבור השוק הישראלי
.שכל עודה גדל ומשתנה
ידע
שנות הניסיון מביאות אלינו ידע בלעדי על
.שוקים בינלאומיים ומקומיים

אנחנו עוקבים אחרי מגמות עולמיות ומקומיות כדי לוודא שיש לנו את ההצעה הטובה ביותר עבור השוק הישראלי
.שכל עודה גדל ומשתנה
ידע
האם את/ה מחפש/ת ספק סיטונאי אמין למותגי אופנה? ברוכים הבאים ל-NEWton! אנחנו מתמחים באספקת סיטונאית של מוצרים
.בלעדיים ממותגי אופנה מובילים

ב-NEWton, תמצא/י מגוון רחב של מוצרים, כולל בגדים, נעליים ואביזרים, במחירי סיטונאות תחרותיים. אנחנו שותפים ישירות עם יצרנים, מה שמאפשר לנו להציע לך מחירים
.תחרותיים ואיכות מוצר מובטחת
Ищете повседневную, качественную одежду, которая будет держать вас в комфорте в любое время года? Наша коллекция одежды - именно то, что
вам нужно!
האם את/ה מחפש/ת ספק סיטונאי אמין למותגי אופנה? ברוכים הבאים ל-NEWton! אנחנו מתמחים באספקת סיטונאית של מוצרים בלעדיים ממותגי אופנה
.מובילים

ב-NEWton, תמצא/י מגוון רחב של מוצרים, כולל בגדים, נעליים ואביזרים, במחירי סיטונאות תחרותיים. אנחנו שותפים ישירות עם יצרנים, מה שמאפשר לנו
.להציע לך מחירים תחרותיים ואיכות מוצר מובטחת
Are you looking for a reliable wholesale supplier of fashion brands? Welcome to NEWton! We specialize in wholesale supplies of exclusive fashion products from leading fashion brands.

At NEWton, you will find a wide range of products, including clothing, footwear, and accessories, at competitive wholesale prices. We collaborate directly with manufacturers, allowing us to offer you competitive prices and
guaranteed product quality.
MOVE WITH fashion
זוזים עם האופנה
מחפשים בגדי יומיום איכותיים שיספקו לכם נוחות בכל עונה? האוסף שלנו הוא
!בדיוק מה שאתם צריכים
המוצרים הטובים ביותר של NEWton
BEST NEWton goods
המוצרים הטובים ביותר של
NEWton
צור קשר עמנו
CONTACT US
אנחנו מוכנים לעזור לך!
We are ready to help you!
© DR. NEWton Marketing and Import Agency 2019-2023
7 Shfeya st. Ashdod, Israel
+972 3 376 1308