תִּתְנוּעָה עִם כַּוָּוָנָה
אנו משפרים ומפתחים את התמחותנו במגוון
.רחב של תעשיות ומסייעים בצמיחת השוק

בבחירה קפדנית של המותגים הבינלאומיים המתוחכמים ביותר, אנו מוודאים כי תמיד יש לנו
.הצעה יוצאת מן הכלל לשותפים שלנו

כתוצאה מכך, אנו משפרים את השוק שלנו בעזרת מותגים המגובים בעיצוב מעולה, איכות
.גבוהה ומוניטין חזק

NEWton

אנו מייסדים יחסי אמון ויעילים עם השותפים הבינלאומיים שלנו ומברכים אותם ומזמינים
.אותם לשוק הישראלי המתרחב באופן קבוע
מאז 2009, מאז הוקמה סוכנות DR. NEWton, אנו ממוקדים בייבוא מותגים איכותיים, מקוריים ופשוט הטובים ביותר לשוק הישראלי ובספק
.תמיכה שיווקית ללקוחותינו
בעבודה קרובה עם מחלקת השיווק של DR. NEWton, אנו מספקים מגוון מעולה של
.פתרונות ללקוחותינו
אנחנו לומדים ומתפתחים בהתמחותנו במגוון רחב של תעשיות ומסייעים לצמיחה של השוק. אנחנו בוחרים בקפידה את המותגים הבינלאומיים המתוחכמים ביותר, ומוודאים שנמצאים תמיד עם
.הצעה יוצאת דופן עבור שותפינו
אנו מייסדים יחסי אמון ויעילים עם השותפים הבינלאומיים שלנו ומברכים אותם
.ומזמינים אותם לשוק הישראלי המתרחב באופן קבוע
מאז 2009, מאז הוקמה סוכנות DR. NEWton, אנו ממוקדים בייבוא מותגים איכותיים, מקוריים ופשוט הטובים ביותר לשוק הישראלי ובספק תמיכה שיווקית
.ללקוחותינו
בעבודה קרובה עם מחלקת השיווק של DR. NEWton, אנו מספקים מגוון
.מעולה של פתרונות ללקוחותינו
אנחנו לומדים ומתפתחים בהתמחותנו במגוון רחב של תעשיות ומסייעים לצמיחה של השוק. אנחנו בוחרים בקפידה את המותגים הבינלאומיים המתוחכמים ביותר,
.ומוודאים שנמצאים תמיד עם הצעה יוצאת דופן עבור שותפינו
מה אנחנו עושים
Market research leads us to a limitless variety of great international brands.

We carefully select the most sophisticated brands with proven high quality, great design, and a strong reputation.
DR.NEWton is the leading importer of
a wide range of international brands to the Israeli market.

Representing the best and the most sophisticated brands in Israel, we play a key role in developing strong relations between our country and international partners.
DR.NEWton הינה היבואנית המובילה של מגוון רחב של מותגים בינלאומיים לשוק
.הישראלי

ניידת את המותגים הטובים והמתוחכמים ביותר בישראל, אנחנו משמעותיים בפיתוח יחסים חזקים בין מדינתנו לבין שותפים
.בינלאומיים
יבוא
אנו משביעים את השוק שלנו בעזרת מותגים המתאפיינים
.בעיצוב מעולה, איכות גבוהה ומוניטין חזק
המטרה העיקרית שלנו היא לבנות יחסי עסקים ארוכי טווח עם השותפים שלנו. ביחד עם מחלקת השיווק של DR. NEWton, אנו יוצרים אצטדיית שיווק ייחודית עבור כל מותג
.שאנו מייצגים כדי ליצור ערך לכל הצדדים

אנו מבסיסים את עבודתנו על אמון, הוגנות ויושרה, ואנו שמחים לחלוק ערכים אלה עם
.השותפים שלנו בישראל ובעולם
מחקר השוק מוביל אותנו למגוון ללא גבול
.של מותגים בינלאומיים מצוינים

אנחנו מבצעים בחירה קפדנית של המותגים המתוחכמים ביותר עם איכות גבוהה מוכחת,
.עיצוב מעולה ומוניטין חזק
יחסים
מחקר
אנחנו ממלאים את השוק שלנו במותגים המייצגים עיצוב מצוין, איכות גבוהה
.ותהילה חזקה
We fulfill our market with brands embodying a great design, high quality, and strong reputation.
DR.NEWton הינה היבואנית המובילה של מגוון רחב
.של מותגים בינלאומיים לשוק הישראלי

ניידת את המותגים הטובים והמתוחכמים ביותר בישראל, אנחנו משמעותיים בפיתוח יחסים חזקים בין מדינתנו לבין
.שותפים בינלאומיים
מחקר השוק מוביל אותנו למגוון ללא גבול של מותגים
.בינלאומיים מצוינים

אנחנו מבצעים בחירה קפדנית של המותגים המתוחכמים ביותר עם איכות גבוהה מוכחת, עיצוב מעולה ומוניטין
.חזק
המטרה העיקרית שלנו היא לבנות יחסי עסקים ארוכי טווח עם השותפים שלנו. ביחד עם מחלקת השיווק של DR. NEWton, אנו יוצרים אצטדיית שיווק ייחודית עבור
.כל מותג שאנו מייצגים כדי ליצור ערך לכל הצדדים

אנו מבסיסים את עבודתנו על אמון, הוגנות ויושרה, ואנו שמחים לחלוק ערכים אלה עם השותפים שלנו בישראל
.ובעולם
גישתנו
Our teams work with exceptional integrity.
We trust each other, love what we do, and are happy to see how those principles grow into great and long-lasting business relations.

We are proud to call great international brands and Israeli companies our
trusted partners.
שנות ניסיון מביאות אלינו ידע בלעדי בתחומי
.השווקים הבינלאומיים והמקומיים

אנו עוקבים אחרי מגמות עולמיות ומקומיות כדי לוודא כי יש לנו את ההצעה הטובה ביותר עבור
.השוק הישראלי המתרחב והמשתנה באופן קבוע
הידע
אנחנו בונים יחסים אמינים ויעילים עם השותפים הבינלאומיים שלנו
.ומברכים אותם ומזמינים אותם לשוק הישראלי המתרחב באופן קבוע
הצוותים שלנו עובדים בתוך ישרות יוצאת דופן.
אנחנו בונים על אמון זה בזה, אוהבים את מה שאנחנו עושים ושמחים לראות כיצד העקרונות
.האלה מתרחבים ליחסי עסקיים נהדרים וארוכי טווח

אנחנו גאים לקרוא למותגים בינלאומיים מצוינים
.וחברות ישראליות שותפים אמינים שלנו
אנחנו בונים יחסים אמינים ויעילים עם השותפים הבינלאומיים שלנו ומברכים אותם
.לשוק הישראלי המתרחב באופן קבוע
יְשֶׁרוּת
שותפינו כוללים חברות בינלאומיות גדולות, יצרנים בגודל בינוני, עסקים מקומיים קטנים וסטארטאפים יצירתיים
.ממגוון רחב של תעשיות

כולם מציעים רעיונות נפלאים ומוצרים גדולים, ואנחנו שמחים להיות אלה שמביאים
.אותם לישראל
גמישות
הצוותים שלנו עובדים בתוך ישרות יוצאת
.דופן
אנחנו בונים על אמון זה בזה, אוהבים את מה שאנחנו עושים ושמחים לראות כיצד העקרונות האלה מתרחבים ליחסי עסקיים נהדרים
.וארוכי טווח

אנחנו גאים לקרוא למותגים בינלאומיים מצוינים וחברות ישראליות שותפים אמינים
.שלנו
שנות ניסיון מביאות אלינו ידע בלעדי בתחומי
.השווקים הבינלאומיים והמקומיים

אנו עוקבים אחרי מגמות עולמיות ומקומיות כדי לוודא כי יש לנו את ההצעה הטובה ביותר עבור השוק הישראלי המתרחב והמשתנה
.באופן קבוע
שותפינו כוללים חברות בינלאומיות גדולות, יצרנים בגודל בינוני, עסקים מקומיים קטנים
וסטארטאפים יצירתיים ממגוון רחב של
.תעשיות

כולם מציעים רעיונות נפלאים ומוצרים גדולים, ואנחנו שמחים להיות אלה שמביאים
.אותם לישראל
שנות ניסיון מביאות אלינו ידע בלעדי בתחומי
.השווקים הבינלאומיים והמקומיים

אנו עוקבים אחרי מגמות עולמיות ומקומיות כדי לוודא כי יש לנו את ההצעה הטובה ביותר עבור
.השוק הישראלי המתרחב והמשתנה באופן קבוע
הצוותים שלנו עובדים בתוך ישרות יוצאת דופן.
אנחנו בונים על אמון זה בזה, אוהבים את מה שאנחנו עושים ושמחים לראות כיצד העקרונות
.האלה מתרחבים ליחסי עסקיים נהדרים וארוכי טווח

אנחנו גאים לקרוא למותגים בינלאומיים מצוינים
.וחברות ישראליות שותפים אמינים שלנו
שותפינו כוללים חברות בינלאומיות גדולות, יצרנים בגודל בינוני, עסקים מקומיים קטנים וסטארטאפים יצירתיים
.ממגוון רחב של תעשיות

כולם מציעים רעיונות נפלאים ומוצרים גדולים, ואנחנו שמחים להיות אלה שמביאים
.אותם לישראל
שנות ניסיון מביאות אלינו ידע בלעדי בתחומי
.השווקים הבינלאומיים והמקומיים

אנו עוקבים אחרי מגמות עולמיות ומקומיות כדי לוודא כי יש לנו את ההצעה הטובה ביותר עבור השוק הישראלי המתרחב והמשתנה
.באופן קבוע
.הצוותים שלנו עובדים בתוך ישרות יוצאת דופן
אנחנו בונים על אמון זה בזה, אוהבים את מה שאנחנו עושים ושמחים לראות כיצד העקרונות
האלה מתרחבים ליחסי עסקיים נהדרים וארוכי
.טווח

אנחנו גאים לקרוא למותגים בינלאומיים מצוינים
.וחברות ישראליות שותפים אמינים שלנו
שותפינו כוללים חברות בינלאומיות גדולות, יצרנים בגודל בינוני, עסקים מקומיים קטנים וסטארטאפים יצירתיים
.ממגוון רחב של תעשיות

כולם מציעים רעיונות נפלאים ומוצרים גדולים, ואנחנו שמחים להיות אלה
.שמביאים אותם לישראל
האם אתה מחפש ספק סיטונאי מהימן של מותגי אופנה? ברוך הבא ל-NEWton! אנחנו מתמחים באספקה סיטונאית של מוצרים
.בלעדיים ממותגי אופנה מובילים
האם אתה מחפש ספק סיטונאי אמין למותגי אופנה? ברוכים הבאים ל-NEWton! אנחנו מתמחים בספקות סיטונאיות של מוצרי אופנה בלעדיים ממותגי
.אופנה מובילים

ב-NEWton תמצא מגוון רחב של מוצרים, כולל ביגוד, נעליים ואביזרים, במחירים סיטונאיים משתלמים. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה ישיר עם היצרנים,
.מה שמאפשר לנו להציע לך מחירים סיטונאיים תחרותיים ואיכות מוצר מובטחת
התנועעות עם אופנה
ב-NEWton, תמצא מגוון רחב של מוצרים, כולל בגדים, נעליים ואביזרים, במחירי סיטונאות תחרותיים. אנחנו שותפים ישירות עם יצרנים, מה שמאפשר לנו להציע לך מחירים
.תחרותיים ואיכות מוצר מובטחת
האם אתה מחפש ספק סיטונאי אמין למותגי אופנה? ברוכים הבאים ל-NEWton! אנחנו מתמחים בספקות סיטונאיות של מוצרי אופנה בלעדיים
.ממותגי אופנה מובילים

ב-NEWton תמצא מגוון רחב של מוצרים, כולל ביגוד, נעליים ואביזרים, במחירים סיטונאיים משתלמים. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה ישיר עם היצרנים, מה שמאפשר
.לנו להציע לך מחירים סיטונאיים תחרותיים ואיכות מוצר מובטחת
NEWton
המוצרים הטובים ביותר של
המוצרים הטובים
ביותר של
CONTACT US
צור קשר עמנו
We are ready to help you!
אנחנו מוכנים לעזור לך!
© DR. NEWton Marketing and Import Agency 2019-2023
7 Shfeya st. Ashdod, Israel
+972 3 376 1308